50 PS /Polustrukturalna fasada/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 93 - 163 mm
Širina okvira: 50 mm
Vidljiva fuga: 18 mm
Uw ≥ 4.7 W/m2K