70 E /element fasada/

Prateći nove trendove u gradnji objekata koji zahtijevaju što kraće vrijeme izrade i montaže, a samim time i fasada na njima, FEAL je razvio novi tip element fasade 70E.

Osnovne karakteristike ove fasade su:
1. Konstrukcijska širina profila je 70 mm
2. Mogućnost izvedbe u polustrukturalnoj izvedbi
3. Izrada elemenata u potpunosti se odvija u radionici
4. Izrada gotovih elemenata skraćuje vrijeme potrebno za montažu fasade.

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okomice: 143-205 mm
Širina okomice: 70 mm
Vidljiva fuga: 20 mm
Uw ≥ 1.7 W/m2K