Aluminijska ventilirana fasada

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Primarni aluminij, legure EN AW - 6060
Površinska zaštita je eloksiranje ili plastificiranje i dekoracija postupkom sublimacije