FEAL je sa svojim programom sve više prisutan u sektoru industrijskih profila.

U okviru svog poslovanja iz segmenta industrijskih profila, FEAL je fokusirao svoj program interesa u oblast automobilske industrije, kamionske industrije, željezničke industrije, brodogradnje, proizvodnje profila za modularne sisteme, proizvodnja namještaja, elektroindustriju, proizvodnju profila za fotonaponske panele itd.

 

Profili za industriju spadaju u grupu nestandardnih profila koji FEAL izrađuje po tehničkim karakteristikama kupca.

Ako imate dodatnih upita o mogućnosti izrade vaših proizvoda, molimo vas, da naskontaktirate.