Profili za željeznički transport spadaju u grupu nestandardnih profila koji FEAL izrađuje po tehničkim karakteristikama kupca.

 

Ako imate dodatnih upita o mogućnosti izrade vaših proizvoda, molimo vas, da naskontaktirate.