Linija za dekoraciju aluminijskih profila, limova i ostalih Al - komada

U travnju 2009. godine počela je sa radom Linija za dekoraciju Al - profila, limova i ostalih Al - komada.

Faze izvođenja procesa su:

  • Elektrostatsko bojanje profila
  • Navlačenje folije na profil (lim ili Al- komad)
  • Vakuum sustav za izvlačenje zraka iz folijom omotanog profila
  • Pečenje u peći odn. proces sublimacije
  • Hlađenje i skidanje folije

Na Al - profil (lim ili Al - komad) se prvotno elektrostatskim procesom bojanja nanese poliuretanski prah, nakon čega slijedi pečenje pri kojem dolazi do stapanja čestica praha i reakcije polimerizacije, odnosno stvaranja temeljnog sloja za daljnji proces dekoracije.

Postupak dekoracije se odvija procesom sublimacije, korištenjem posebnih folija sa raznim šablonama (razne nijanse za  efekt drveta). Proces sublimacije se temelji na principu da sublimacijska boja, koja je otisnuta na prijenosnoj foliji,  pod visokom temperaturom u plinovitom stanju prelazi na oslojeni Al - materijal, te se  boja (šablona) uvuče u strukturu samog elektrostatski dobivenog sloja, pri čemu se dobije željeni efekt.