Atestiranje proizvoda

FEAL u svojemu asortimanu usluga nudi i testiranje, te izdavanje atesta u skladu s certifikacijskom kućom ift Rosenheim. Način naših testiranja mogu biti računalne simulacije uvjeta, ili konkretne simulacije na vlastitomu test-centru.

FEAL je uspješno završio pregovore i potpisao ugovor o certificiranju FEAL-ovog laboratorija (test centra) od strane ift Rosenheima. Osnovna namjena laboratorija za validaciju proizvoda je kontrola kvalitete postojećih proizvoda kao i kontrola prilikom razvoja novih proizvoda. Laboratorij raspolaže sa opremom na kojoj je moguće vršiti ispitivanje proizvoda (prozora, vrata i fasada) na:

  • Zrakopropusnosti prema EN 12207/1026,ASTM 283-04 i prema 12153/12152
  • Vodonepropusnosti prema EN 12208/1027, ASTM 331-00  i prema 12155/12154 i
  • Opterećenja na udar vjetra EN 12210/12211, ASTM 330-02 i 12179/13116.

Rezultati ispitivanja mogu poslužiti u informativne svrhe kao i za dobivanje atestne  dokumentacije (certificiranjem od strane neovisnog instituta iz Njemačke ift- Rosenheim bi se dobila ova mogućnost) koja može poslužiti prilikom izdavanja CE znaka za izvoz robe u EU.

Toplotni proračuni

Nakon završene obuke u Njemačkoj u  ift-Rosenheim-u i nakon položenog ispita toplotnih proračuna FEAL je  pridobio certifikat čime je ovlašten da vrši toplotne proračune (Uf) prema EN 10077-2.

Isti proračuni mogu da se koriste prilikom ispunjavanja dijela uvjeta za izdavanja CE- znaka prilikom izvoza robe u EU članice. Certifikat je važeći za 3 godine i obuhvata periodično godišnje provjeravanje znanja osoba koje su ispred FEAL-a zadužene za proračune. Kako bi se zadržao visoki nivo znanja po pitanju toplotnih proračuna tijekom godine se organiziraju edukacioni seminari u ift-Rosenheim-u.

WinISO2D

WinIso2D je program koji služi za simulaciju toplotne provodljivosti kroz materijale (karakteristične presjeke sklopa profila). Kalkulacije su bazirane na osnovu metoda FEM-a (finite elements method) koji omogućava višu preciznost prilikom proračuna.

Rezultat analitičkog proračuna toplotne provodljivosti materijala je uvelike sličan sa laboratorijskim ispitivanjima ,kod kojeg je praksa da je potrebno izraditi uzorak prozora i nakon toga ga ispitati.

Kao krajnji rezultat analitičkog proračuna dobiju se koeficijent prolaska topline kroz karakteristične presjeke Uf kao i linijski gubitci Ψ psi. Na izlazu je moguće dobiti i toplotni dijagram koji sadrži kompletnu sliku temperaturnih strujnica pri čemu je moguće vidjeti gdje se javljaju najveći gubitci toplote.

Upotreba programa je od velikog značaja prilikom kreiranja novih serija pri čemu se mogu maksimalno poboljšati performanse novih serija po pitanju toplotne izolacije.

Program se ujedno koristi za certificirane proračune Uf koeficijenata pri čemu se na izlazu dobije dokument ovjeren od strane instituta ift-Rosenheima koji im može poslužiti za ispunjavanja dijela uvjeta za izdavanja CE- znaka prilikom izvoza robe u EU članice. Ovako se kupcu pruža mogućnost da na osnovu ulaznih podataka (dwg crteža i opisa materijala korištenih u karakterističnom presjeku) dobije certificirani Uf proračun za vrlo kratko vrijeme (do tjedan dana).