Svečano otvaranje nove Upravne zgrade FEAL

Svečano otvaranje nove Upravne zgrade u Širokome Brijegu

Svečano otvaranje nove Upravne zgrade FEAL-a u Širokome Brijegu će se održati 11. 4. 2012. godine s početkom u 13h.