Termo 200 DA

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira 200 mm
Dubina krila 92 mm
Dubina ispune 42-48 mm
Ud ≥ 1.0 W/m2K