Termo 65 VP /Vrata/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 65 mm
Dubina krila: 65 mm
Poliamidne trake: 18 mm
Max. ispuna: 49 mm

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw - termo 65 VP /Vrata/

Prema prEN 10077-2 dimenzije vrata su 1100x2200 mm (Ug=0.6 W/m2K)

Uw=1.5[W/m2K]