Termo 75DA

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 76,5 mm
Dubina krila: 97,5 mm
Ispuna: 44 mm
Poliamidne trake: 26 i 34 mm
Žlijeb 16/13

Izračun koeficijenta prolaza topline 75DA Uw

Prema prEN 100772-2 dimenzije prozora su 1230x1480 mm
Ug=0.6 W/m²K
 Uw = 1.0 [W/m²K]