Termo 80 /Klizno/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 124 mm za tri klizne stijene, 80mm za dvije klizne stijene
Dubina krila: 32 mm
Dubina ispune: 4 - 18 mm