Termo 85 SK

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 82,5 mm
Dubina krila: 91 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Max ispuna: 44 mm
Eurožlijeb