Termo 85 VP

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 85 mm
Dubina krila: 85 mm
Poliamidne trake: 45, 34 mm
Max. ispuna: 74 mm

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw Termo 85 VP

Prema prEN 10077-2 dimenzije vrata su 1100x2200 mm
Up=0.65 W/m²K
Uw=1.2[W/m²K]